Loading...

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี